09 7430130 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 עברית < English

ביקורות וסקר סיכונים

ביקורות וסקר סיכונים הינם אוסף של מבדקי טכנולוגיה ומבדקי תהליכים ונהלים אשר עוזרים לגלות תוך פרק זמן קצר את החשיפות של נכסי מידע קריטיים של הארגון לפגיעה בסודיות (Confidentiality), זמינות (Availability) ונכונות/שלמות (Integrity). מחקרים מראים כי פעילות פרו-אקטיבית מקטינה את הסבירות לפגיעה וחשיפה. 

מחקרים מראים באופן ברור כי ככל שהארגון נוקט באופן פרו-אקטיבי באמצעות פעילויות מניעה (כגון סקרי סיכונים, תאימות לתקנים, מערכות ניטור והתראה וכד') כך הסבירות לפגיעה וחשיפה הולכת וקטנה. 

סקרי סיכונים

המיקוד של סקר סיכונים נקבע בהתאם לצורך של הארגון. להלן מספר דוגמאות לסוגי סקרי הסיכונים הנפוצים:

 • סקר סיכונים לזיהוי חשיפות זליגת מידע (ממוקד בסוג מידע הקריטי לארגון)
 • סקר סיכונים בהתאמה לדרישות תקן PCI-DSS
 • סקר סיכונים בהתאמה לדרישות SOX (Sarbanes-Oxley), iSOX
 • סקר סיכונים לצורך ביקורת פנים
 • סקר סיכונים בהתאמה לדרישות ISO 27001
 • סקר סיכונים בהתאמה להוראות המפקח על הבנקים (357) או הביטוח (257)
 • סקר סיכונים כולל של תשתית מערך המחשוב
 • סקר סיכונים של מערכת אשר הוגדרה כקריטית לארגון

חברת איי פי וי סקיוריטי, מאז היווסדה בשנת 2005, ביצעה סקרי סיכונים ומבדקי אבטחת מידע ביותר מ-130 חברות וארגונים בשוק הישראלי.

סקר סיכונים מותאם לכל ארגון על-פי גודלו, פריסתו הגיאוגרפית, סוג התעשייה, דרישות רגולטיביות ועוד, ומבוצעים על ידי מומחי אבטחת המידע (Ethical Hackers) של החברה על בסיס מתודולוגיה ייחודית שפותחה על ידי החברה.

מתודולוגיה המשלבת:

 1. מבדקי אבטחת מידע, בתצורות Gray Box ,Black Box ו-White Box
 2. ראיונות עם אנשי מפתח למיפוי הנכסים וזיהוי נקודות התורפה
 3. בדיקת נהלי אבטחת המידע ואופן יישומם במסגרת התהליכים העסקיים של הארגון

בסיומו של כל סקר מוגש דו"ח תמציתי המכיל תמונת מצב ניהולית כמו גם פירוט של כל הממצאים, המסקנות וההמלצות המתועדפות לתיקון הליקויים.

לקבלת דוגמת מקרה לקוח ו/או תיאום פגישה עם מומחה אבטחת מידע, צרו עימנו קשר.

 

צור קשר

איי פי וי סקיוריטי בע"מ

נא להקיש שם חוקי (אותיות בלבד)
נא להקיש שם חוקי (אותיות בלבד)
נא להקיש ספרות בלבד
נא להקיש כתובת אימייל חוקית
Invalid Input

נא לאשר שאינך רובוט

Invalid Input