09 7430130 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 עברית < English

ליווי וייעוץ מקצועי

יועצי איי פי וי סקיוריטי מתמחים וממוקדים בפתרונות אבטחת מידע וסייבר המותאמים לכל לקוח בהתאם לצרכיו. הייעוץ ניתן בכל הקשור ליישום ובקרה של פתרונות פרו-אקטיביים הן בתחום התהליכים, המדיניות והנהלים, הן בתחום אבטחת אפליקציות ויישומם בארגון או בענן והן באופן יישום התשתיות של הארגון.

שירותי המבדקים וסקרי הסיכונים המתבצעים בשוטף אצל מאות לקוחות חושפות בפנינו את כל היתרונות והחסרונות של הטכנולוגיות המתקדמות ביותר הקיימות בתחום אבטחת המידע, כמו גם את אופן יישומם, באופן בלתי מוטה.

ידע מצטבר זה מהווה את התשתית לעזרה המקצועית המוגשת ללקוחותינו וכוללת, בין השאר:

 • בחינה וחשיבה אסטרטגית בבניית מערך אבטחת המידע של הארגון
 • תעדוף פרויקטי אבטחת מידע ובחינה של פתרונות אלטרנטיביים
 • בחינה, עדכון או כתיבה של מדיניות אבטחת מידע ונהלים
 • יישום פונקציית ה-CISO בארגונים להם אין משאבים לתפקיד ה-CISO במשרה מלאה
 • מרווחי פערים (Gap Analysis) לתקני אבטחת מידע
 • עזרה בהערכה ותקצוב פרוייקטים בתחום אבטחת המידע
 • ביצוע מצגות להנהלה ולדירקטוריון
 • הדרכות עובדים ומנהלים בכל הקשור לתחומי אבטחת המידע
 • ועוד...

עם תחילת ההתקשרות נקבעת מטרת הייעוץ ובהתאמה מוגדרות המשימות, לוחות הזמנים והתפוקות. 

דוגמא לפרוייקט ייעוץ:
   
נושא אבטחת מידע בסביבת מחשוב ענן
   
הבעיה אחד מלקוחותינו פנה אלינו היות והוא שוקל להעביר את אחת האפליקציות המרכזיות של הארגון למודל סביבת ענן אשר יתופעל על ידי גורם חיצוני. השאלה שנשאלה היא מהם ההשלכות על אבטחת המידע במעבר מסוג זה בהשוואה כמובן לסביבה הנוכחית.
   
תכולת הייעוץ במסגרת הייעוץ בחנו את כל ההשלכות על הסודיות, הזמינות והשלמות של הנתונים במסגרת הנוכחית וכן במסגרת סביבת הענן אליה הלקוח שוקל לעבור. במסגרת זו:

 1. נלמדה הסביבה הקיימת ומצבה מבחינת אבטחת מידע (כולל עלויות שדרוג ותחזוקה שוטפת)
 2. נלמדה סביבת הענן המוצעת (כולל שיחות עם ספק האפליקציה ומעבר על מידע מקצועי הקשור לאפליקציה בסביבת הענן)
 3. נבדקו מקורות מידע רבים לקבלת מידע על הסביבה המוצעת ויישומה באתרים אחרים
 4. נאסף מידע ממקורות רבים אודות ביצועי הפתרון המוצע בשנים האחרונות, ובכלל זה תקלות שונות בהיבטי ה-C,I, A (סודיות, שלמות וזמינות הנתונים), תגובות הספק לבעיות שונות שאירעו, התייחסות הספק לאירועי האבטחה ועוד
 5. גובש מסמך מסכם אשר מציג את המסקנות, את הסיכונים העיקריים אותם מומלץ לבחון לעומק אל מול הספק, יתרונות וחסרונות של השירות המוצע אל מול המצב הקיים בהיבטי אבטחת המידע ועוד.

 

 

צור קשר

איי פי וי סקיוריטי בע"מ

נא להקיש שם חוקי (אותיות בלבד)
נא להקיש שם חוקי (אותיות בלבד)
נא להקיש ספרות בלבד
נא להקיש כתובת אימייל חוקית
Invalid Input

נא לאשר שאינך רובוט

Invalid Input