09 7430130 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 עברית < English

ניטור אנומליות והתנהגויות חריגות ברשת הפנימית (Network Behavior Analysis)

מערכת ה-Network Behavior Analysis שמוצעת ע"י חברת איי פי וי סקיוריטי מאפשרת זיהוי מיידי של חריגות בביצועי הרשת וכן התפרצויות של חריגות אבטחת מידע על בסיס ניתוח התנהגות הרשת. בשלב הראשון שלאחר ההתקנה לומדת המערכת את ההתנהגות הטבעית הרשת ולאחר מכן מתריעה על כל חריגה שנצפית.

המערכת מסייעת לאנשי הסיסטם, התקשורת ואבטחת המידע בכל אחד מן התחומים הבאים:

pic_4

 • צפייה בכלל הרשת הארגונית וקבלת מידע שוטף על כל תחנות העבודה והשרתים, ועל השימוש באפליקציות, פרוטוקולים ורוחב פס.
 • אבטחת מידע - אפשרות לאיתור "מקור הבעיה" (root cause) של אירועי אבטחת מידע באופן מיידי, איתור, התראה ואפשרות חסימה של התפרצויות "תקיפות יום-אפס" (Zero Day Attacks),איתור והתראה על פעילות Botnets ומזיקים שונים ברשת הארגונית ועוד.
 • רשת התקשורת - אפשרות לאיתור "מקור הבעיה" (root cause) של אירועים כגון: קפיצות בתעבורה (Traffic Spikes), איטיות בביצועי הרשת, שימוש חריג ותעבורות חריגות על Interfaces ב-Routers וב-Switches, פעילות חריגה של משתמשי קצה, בעיות באיכות שירות (QoS) ועוד.
 • תכנון יכולות (Capacity Planning) - סיוע באיתור דרישות לצורך תכנון יכולות ע"י ניטור וניתוח התעבורה על ציודי התקשורת לאורך זמן - עד רמת ה-Interface הבודד, בניית בסיס לניתוח היסטוריית תעבורות וכן איתור וניתוח תעבורות ופעולות חריגות לצרכי forensics ע"י שמירת הנתונים לאורך זמן, סיוע בניתוח תעבורות בין כל התחנות והשרתים ברשת.

יתרונות המערכת

 • מאפשרת זיהוי ממוקד של חריגות ביצועים ואבטחת מידע ברשת
 • הפחתה משמעותית של זמן איתור תקלות קריטיות
 • הפחתה של כמות המשאבים הנדרשת לטיפול בתקלות
 • הצגת נתונים ואינפורמציה על תעבורת הרשת (שלא ניתן לראות באמצעים אחרים)
 • תמיכה בסטנדרטים כגון SOX, PCI ועוד
 • מאפשר הגנה מאיומים פנימיים ולא רק הגנה הקפית
 • מקטין את החשיפה לנפילת רשת המיחשוב

 

nbad_screen1

צור קשר

איי פי וי סקיוריטי בע"מ

נא להקיש שם חוקי (אותיות בלבד)
נא להקיש שם חוקי (אותיות בלבד)
נא להקיש ספרות בלבד
נא להקיש כתובת אימייל חוקית
Invalid Input

נא לאשר שאינך רובוט

Invalid Input