09 7430130 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 עברית < English

בדיקות wireless

רשתות אלחוטיות (Wi-Fi) בארגונים נפוצות כיום ומספקות גישה לשלל משתמשים ומערכות. כאשר רשת אלחוטית מקושרת לתשתית המחשוב של הארגון היא עשויה לשמש פירצה לאורח לא קרוא.

 

בדיקה מעמיקה של תשתית ה-Wireless הארגונית הכוללת מיפוי נקודות הגישה (AP) וניתוח סיכוני האבטחה בתצורה הקיימת, ניתוח האיומים והפרצות על הרשת הארגונית שמקורם בתשתית ה- Wi-Fi, איתור תחנות מזיקות (Rogue Management), ניתוח הסיכונים הנובעים מקונפיגורציות לא מוקשחות ו/או מהגדרות אשר אינן תואמות את מדיניות האבטחה הארגונית.
בבדיקה מאותרים כשלי אבטחה ופרצות בתצורה ובהגדרות נקודות הגישה האלחוטיות (Wi-Fi Access Points) - אשר עלולות להוות פוטנציאל לחדירה עוינת של פורץ חיצוני. נקודות הגישה האלחוטיות מהוות כיום את אחת מנקודות הכשל העיקריות במערך הרשת הארגונית מכיוון שלא נדרש חיבור פיזי אל הרשת ובשל העובדה שניתן כיום לפרוץ את מרבית פרוטוקולי האבטחה הנמצאים בשימוש.
התפוקה הינה דו"חות המצביעים על קונפיגורציות שגויות בהיבטי האבטחה של נקודות הגישה וכלל מערך ה-Wi-Fi הארגוני, והמלצות על דרכי פתרון נקודתיות ומערכתיות לבעיות שנתגלו.
רמה נבדקת: רשת אלחוטית / Wireless

צור קשר

איי פי וי סקיוריטי בע"מ

נא להקיש שם חוקי (אותיות בלבד)
נא להקיש שם חוקי (אותיות בלבד)
נא להקיש ספרות בלבד
נא להקיש כתובת אימייל חוקית
Invalid Input

נא לאשר שאינך רובוט

Invalid Input