09 7430130 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 עברית < English

בדיקות אפליקטיביות

בבדיקה מאותרות במהירות פרצות אבטחה מסוגים רבים ושונים באפליקציות ובאתרי ה-Web הארגוניים. תוך פרק זמן של ימים בודדים אנו מספקים תמונת מצב מדוייקת על הסיכונים והפרצות הקיימים על אפליקציות ה-Web הארגוניות.

 תוצאות הבדיקה והניתוח כוללות ממצאים מפורטים על פרצות אבטחה אפליקטיביות שנמצאו באתר ומשמעותן, וכן המלצות נקודתיות ומפורטות לביצוע לצורך סגירתן. כל הממצאים מדורגים על-פי רמות קריטיות.

רמה נבדקת: אתרי Web הנגישים מן האינטרנט, אפליקציות Web פנים-ארגוניות.

מקורות איום נבדקים: חיצוני (האקרים מן האינטרנט, משתמשים רשומים ומורשים מן האינטרנט), שותפים מורשים מן האינטרנט, משתמשים פנימיים מורשים.