09 7430130 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 עברית < English

מבדקי אבטחת מידע

מבדקי אבטחת מידע הם האמצעי הפרו-אקטיבי הזול והמהיר ביותר לקבלת תמונת מצב אבטחת המידע של הארגון לצורך קבלת החלטות מושכלות בנוגע להקצאת המשאבים ולתעדוף פרויקטי אבטחת המידע. המבדקים מתחלקים למבדקים טכנולוגיים, מבדקי חדירה, אפליקציות וכד', מבדקי תהליכים מדיניות ונהלים ומבדקי הפן האנושי.

 המבדקים של איי פי וי סקיוריטי מתמקדים במקורות איום שונים (חיצוני, פנימי וכד'):  pic_6

רמת המימד האנושי

- מבדק המימד האנושי (Social Engineering)
- בדיקת תחנות הקצה (End-Point & Mobile Security Audit)

 רמת האפליקציות

- מבדק חדירה אפליקטיבי
- בדיקת אפליקציות
- מבדקי אתרי אינטרנט חיצוניים ופנימיים

רמת בסיסי הנתונים

- בדיקות מקיפות של מידת החשיפה של בסיסי נתונים לאיומים פנימיים

 רמת תשתית השרתים והרשת

- בדיקות תשתית מחשוב (OSI Layers 2-4) - שרתים, נתבים, Firewalls...
- בדיקת רשתות אלחוטיות
- בדיקת VMWare
- בדיקת ניהול משתמשים והרשאות
- מבדקי חדירה חיצוניים ופנימיים
- ועוד...

ליצירת קשר