09 7430130 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 עברית < English

פתרונות איי פי וי סקיוריטי - בהתאמה לצורך שלך, לתפקיד שלך, ללוחות הזמנים ולמסגרת התקציבית

מספר האירועים הגדל והולך של אירועי אבטחת מידע והשלכותיהם על הארגון לא משאירים מקום לספק, אבטחת מידע כבר מזמן אינה רק עניין למנהל אבטחת המידע או מנהל התשתיות. אבטחת מידע והסיכונים הקשורים אליה הם נושאים אשר עולים בישיבות דירקטוריון החברה, ישיבות ההנהלה, ביקורות רואה החשבון, תקנים כדוגמת חוק הגנת הפרטיות, לקוחות פוטנציאליים ועוד.

לפיכך, הפתרונות המוצעים על-ידי חברת איי פי וי סקיוריטי בע"מ מותאמים לצרכי בעל התפקיד וממוקדים בהקטנת החשיפה והסבירות לפגיעויות של נכסי המידע הקריטיים של הארגון באמצעות בניית מערכי הגנה יזומים שאינם בעלי יכולת פגיעה או עיכוב כלשהו של סביבת הייצור של הארגון.

הפתרונות להלן ניתנים בחתכים שונים ובהתאמה לצורך, כל מקרה לגופו על-פי הצורך, תחום האחריות, לוחות הזמנים, המסגרת התקציבית

 
 לפירוט ניתן להקיש על הכותרת ניהול
סיכונים
ביקורות וסקרי סיכונים מבדקי
אבטחת מידע
מערכות ניטור והתראה ליווי וייעוץ
מקצועי
תאימות
לתקנים
הסמכה ל-PCI
               
 
מבקר החברה ThumbUp ThumbUp ThumbUp   ThumbUp    
 
הנהלה - מנכ"ל, סמנכ"ל
כספים, סמנכ"ל תפעול
ThumbUp ThumbUp ThumbUp   ThumbUp ThumbUp ThumbUp
 
CSO, מנהל בטחון ThumbUp ThumbUp ThumbUp ThumbUp ThumbUp ThumbUp ThumbUp
 
ראש צוות אבט' מידע     ThumbUp ThumbUp ThumbUp    
 
מנמ"ר / CIO / CTO ThumbUp ThumbUp ThumbUp ThumbUp ThumbUp ThumbUp ThumbUp
 
מנהל תשתיות ורשת   ThumbUp ThumbUp ThumbUp ThumbUp    
 
מנהל אתר Web     ThumbUp ThumbUp ThumbUp