09 7430130 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 עברית < English

ניטור אתרי אינטרנט (Defacement)

שירות ניטור בזמן אמת של השחתת אתרי אינטרנט (Defacement) קריטיים ושימוש באתר להתקפות APT. השירות מתריע בזמן אמת על קיום השחתה ומאפשר לקצר את זמן התגובה של מנהלי האתר בתהליך השיקום לצורך הגדלת נאמנות ובטחון לקוחותיו.

IPVCyberTech 

יכולת הפריצה לאתרי אינטרנט נובעת ממספר סיבות:

Defacement1

  1. פיתוח לא מאובטח אשר מאפשר לפורץ לחדור ולהשתלט על האתר
  2. שימוש בסיסמאות פשוטות ולא מאובטחות בגישה לאתר הניהול
  3. ניצול Vulnerabilities חדשים (הן ברמת האפליקציה והן ברמת השרת) אשר סגירתם עדיין לא מומשה באתר

 

תוצאות פריצה לאתרי אינטרנט (מבחינה טכנולוגית) באות לידי ביטוי בדרך כלל באחד משני האופנים הבאים:

  • פריצה בה העמוד שנפרץ משנה את מראהו באופן בולט (ר' בתמונה למעלה)
  • פריצה בה העמוד שנפרץ אינו משנה את מראהו אך הושתל קוד זדוני אשר הופך כל מבקר בעמוד לקורבן כחלק מיצירת botnet או כל נזק אחר (כפי שניתן לראות בתמונה להלן)

Defacement2

גילוי והתראה: במקרה הראשון סביר שנקבל את הידיעה הראשונה מכתב של עיתון או מלקוח פוטנציאלי ובמקרה השני ייתכן ואף לא נקבל כל ידיעה על השינוי שנעשה באתר.

שירות ניטור אתרי אינטרנט הינו שירות חדשני המאפשר לקבל התראה מיידית בדוא"ק ו-SMS מיידי כאשר אתר האינטרנט השתנה באופן החורג מהשינויים הרגילים המתחוללים באתר. משמעות השירות היא כי ניתן לקבל את הידיעה על הפריצה לאתר לפני שיחת הטלפון מלקוח או עיתונאי ובכך לסגור את הפירצה לפני הפגיעה התדמיתית.

לאתר השירות והרשמה