09 7430130 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 עברית < English

אתר הבנק העולמי נפרץ

הפריצה נעשתה באמצעות שירותי רשת פרוצים בהם נעשה שימוש בבנק וחשבון אדמיניסטרטור גנוב.

קבוצת הבנק העולמי נפגעה בידי סדרת מתקפות האקרים על הרשת שלה בחודשים האחרונים, ויתכן שהדבר גרם לחשיפת מידע רגיש, שמחזיקה הסוכנות למניעת עוני.

דובר קבוצת הבנק העולמי הודה בדויווחים כי הסוכנות חוותה מתקפות חוזרות ונשנות על מערכות המחשב שלה אך אף האקר לא חשף כל מידע במחלקות האוצר, הרכש, היחידה למניעת שחיתות או משאבי האנוש.

לפי הדיווח, התבקשו עובדי הבנק העולמי לשנות את ססמאות הכניסה שלהם שלוש פעמים בשלושת החודשים האחרונים לאור המתקפות שפגעו בעשרות שרתים, החל משנה שעברה. הדוח מוסר כי היו שש נסיונות פריצה גדולים בשנה האחרונה ושלפחות חמישה שרתים המכילים מידע רגיש נחשפו. במסרי דוא"ל פנימיים ומזכרים של הבנק בתגובה למתקפות עולה כי מדובר במתקפות מרוכבות, ומתוארים תגובות הבנק אליהן.

בכל אופן, בבנק סבורים כי העיתוי למתקפה הנוכחית מקרי ואין קשר בינה לבין המשבר הכלכלי העולמי.

מניתוח שיטות החדירה עולה כי ההאקרים העלו בדרך כלשהיא רוגלה למחשבי הבנק העולמי שסיפקה להם גישה נרחבת לרשת במשך כחודש ביוני וביולי השנה. המתקפה ביולי הסתייעה בסיסמת אדמיניסטור בלוטוס נוטס. גם שירותי רשת WEB SERVICES אחדים הותקפו באותו המקרה.

גראהם קלולי, ה-CTO של חברת סופוס אומר כי לא ברור מהי חשיבותו של המידע שנגנב, ויתכן כי מדובר בסטודנטים משועממים ולא בבעלי מניע פוליטי. כתובת ה-IP של התוקפים, אגב, רשומה בסין.

לידיעה המלאה (אנגלית)